aleksandra13081971

ŠKOLA I MI

РУКЕ НЕКА НАС СПАЈАЈУ, КАО МОСТОВИ ОБАЛЕ – тематски дан посвећен Међународоном дану особа са инвалидитетом

У жељи да се свим људима на овом свету руке споје, било да су смеђи, плави, буцмасти, мршави,било да могу да виде прстима или чују очима, ученици Издвојеног одељења у Бачевцима су одржали тематски дан посвећен Међународоном дану особа са инвалидитетом.

Разред: Неподељена школа ( од 1. разреда до 4. разреда)

Наставни предмети: Српски језик, музичка култура и два часа ликовне културе.

Тип часова: обрада

Наставна средства: свеске, хамери са исписаним текстовима, музички диск, картони у боји, сличице из часописа, фломастери и дрвене бојице, лепак, украсне траке.

Циљеви, задаци и исходи:

 • Разумети различитост међу људима
 • Уочити и разумети термин „особе са посебним потребама“
 • Развијати осећај одговорности везан за особе са посебним потребама
 • Неговање пријатељства и другарства везаних за особе са посебним потребама

Корелација: Природа и друштво и  грађанско васпитање.

Као увод у данашњи  тематски дан, учитељица је  ученицима прочитала текст везан за особе са инвалидитетом и истакла циљ данашњих  часова. Потом су ученици слушали песму дечијег  хора „Орфеј“, под називом „Сви смо ми исти“.

Након одслушане песме разговарамо о осећањима које су речи песме изазвале у нама, записујемо на табли и укратко анализирамо.  Даљи разговор се води у правцу да ученици схвате да постоје различитости међу људима, да постоје и она деца, као и људи којима је потребна туђа помоћ. И да треба развијати свест о томе, како помоћи другима, а не затварати очи пред њима.

Учитељица затим чита песму „ Под старим мостом“, Мирослава Мике Антића из српског језика. Прво је уследио разговор о песми, како су је они разумели и како су песму доживели.  Затим су  ученици подељени у  две мешовите групе групе и свака група је  добила питања која су везана за песму.

Прва група су били ученици трећег и четрвртог разреда.

Друга група су били ученици првог и другог разреда.

ПИТАЊА ЗА ПРВУ ГРУПУ:

 1. Тема ове песме је ________________________________________________
 2. Песничке слике су.
 • ______________________________
 • ______________________________
 • ______________________________
 1. Каква је река у првој строфи?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

 1. А каква је река у другој строфи?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 1. Да ли људи могу да буду као реке из песме? Објасни.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ .

 1. Порука песме је : _______________________________________________________

________________________________________________________________________ .

 1. Које значење би мостови имали за тебе?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПИТАЊА ЗА ДРУГУ ГРУПУ:

 1. Шта је стих?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Строфа се састоји из ______________________.

 

 1. Колико строфа има ова песма? __________________________________________

 

 

 1. Из колико стихова се састоји:
 • прва строфа ________________
 • друга строфа _______________
 • трећа строфа _______________

 

 1. Шта је разбила река у првој строфи?

____________________________________________________________________

 

 1. Које је све боје река у другој строфи?

____________________________________________________________________

 

 1. Какви мостови могу бити?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уследио је рад група, ученици одговарају на питања, међусобно сарађују и договарају се. Учитељица по потреби помаже и сугерише. Након завршеног рада, један ученик из групе чита одговоре, док остали ученици пажљиво слушају.

Надовезује се час музичке културе, учили смо песму по слуху „ Сви смо исти“. Заједно са учитељицом ученици су прочитали речи песме, а потом певали сртофу по строфу и на крају целу песму.

Слушајући песму, прешли смо на часове ликовне културе, на којима су ученици радили пано и новогодишње честитке за своје другаре са посебним потребама.

Радило се великим ентузијазмом, поготово што су ученици знали да ће тим гестом увеселити другој деци дан и учинити га лепшим.

На крају овог дивног дана сви ученици су похваљени за рад и труд.

Професор разредне наставе:Александра Петровић

ОШ „Драгољуб Илић“, Драчић

ИО Бачевци

%d bloggers like this: