aleksandra13081971

ŠKOLA I MI

Чудесна кап воде – наш живот

Наставни предмет:

 • Срски језик
 • Музичка култура
 • Ликовна култура ( 2 часа )

Наставне јединице:

 • „Чудесна капљица“, драмски текст – обрада
 •  Народна песма „Ресаво водо ‘ладна“- обрада и утврђивање
 • Морске дубине ( први и други разред) ; Пејзаж – планинска река (трећи и четврти разред) – обрада

 

Наставна средства:

 • свеске
 • табла
 • припремљен текст
 • компјутер
 • ЦД
 • ксилофон
 • бојице ( темпере, водене…)
 • хамер

Наставне методе : Метода разговора, дијалошка, демонстративна, текстуална, илустративна.

Наставни облици: индувидуални, фронтални, рад у групи.

Циљеви, задаци и исходи:

– Уочити важност вода на планети Земљи

– Поштовати еколошка правила

– Развијати свест код људи о екологији и њеном значају

– Певање по слуху

– Уочавање тонова и њихово место у лествици

– Развијање естетике у уметности

Активност ученика: слуша, записује, прича, пева, свира, посматра, истражује, осмишљава, слика.

Кораци у реализацији:

– Истицање циља часа – Светски дан вода и  његова важност

– Гледање кратког документарниг филма

– Чудесна капљица – текст

– Анализа текста „Чудесна капљица

– Ми у улози глумаца

– Народна песма „Ресаво водо ‘ладна“

– Сликање на хамеру

– Изложба

– Домаћи рад

1. корак:

 • Истиче се циљ данашњег часа, који се односи на Светски дан вода. У кратким цртама учитељица објашњава ученицима значај данашњег дана.Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта. Тај дан је усвојен резолуцијом УН-а у  децембру 1992.године. Већ од 1993. године овај дан је почео да се обележава и временом значај овог дана почео је да расте. Овим даном Уједињене нације желе да подсете на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света. Такође од 2005. до 2015. се обележава деценија вода тако да Светски дан вода има посебан значај током ових година.У Србији се такође обележава светски дан вода бројним манифестацијама

2. корак:

 • Гледање кратког документарног филма под називом “ Кап у мору“. Ученици су са пажњом одгледали филмић и након тога водили кратак разговор о ономе шо су видели и чули.

3. корак:

 • Текст „ Чудесна капљица“, чита учитељица, док ученици са пажњом слушају. Након прочитаног текста разговарамо о томе шта се дешава у њему, која је радња текста, какви су ликови и повезујемо текст са природом и друштвом, тачније са већ обрађеном темом –  Кружење воде у природи. Ученици су одмах уочили повезаност текста са овом наставном јединицом из Света око нас и Природе и друштва.

4. корак:

– Записивање нaзива текста на табли

Тема : Путовање капљице воде

Главни лик: Капљица воде

Споредни ликови: бели цвет, лептир и друге капљице воде.

Особине капљице воде: радознала, узнемирена, уморна, захвална, пажљива, спретна, изненађена, збуњена, уплашена и срећна.

Поруке:

 • Чувајмо воду, јер само тако сачуваћемо планету Земљу
 • .Без кружења воде у природи, не бисмо имали ово што имамо данас.

5. корак:

 •  Након обрађеног текста, ученици су глумели по улогама. Сви су се добро забављали и пронашли у својим улогама.

6. корак:

– Народну песму „Ресаво водо ‘ладна“, први и други разред је учио по слуху, док су                      трећи и четврти разред песму радили по солмизацији. Песма је у нотном запису                            била исписана на табли. Затим смо одслушали песму са ЦД- а. Потом смо је сви                          заједно певали, а онда су ученици певали по жељи, појединачно, у пару или више                         њих. Док су први и други разред цртали реку Ресаву из песме, трећи и четврти                               разред је урадио песму по солмизацији. Затим су ученици трећег и четвртог разреда песму        свирали на ксилофону.

7. корак:

 • Ученици су подељени у две мешовите групе. Једна група су били ученици првог и другог разреда. Док су другу групу чинили ученици трећег и четвртог разреда. Добијају потребно објашњење шта треба да таре на данашњим часовима ликовне културе.Први и други разред слика на тему – Морске дубине. Трећи и четврти разред, ради на тему – Пејзаж – планинска река.

Сликало се на хамеру , темперама, воденим бојама и имали су могућност ако су желели               да употребе колаж папир или нешто што су пронашли у часописима.

8. корак:

 •  Наше радове када смо завршили и  изложили  на паноу да могу сви да их виде.

9. корак:

 • Ученици добијају тему за домаћи задатак :Вода – течност, која живот значи.

Први и други разред треба да напишу неколико реченица о значају воде.

Трећи и четврти разред,да напишу састав на ову тему.

WP_20170322_11_31_46_Pro

WP_20170322_11_34_38_Pro

%d bloggers like this: