aleksandra13081971

ŠKOLA I MI

Међународни дан особа са инвалидитетом …јер такав сам другачији, ал смејемо се исто сви…

У свету се 3. децембра обележава Међународни дан особа са инвалидитетом. Према проценама Светске здравствене организације инвалидна лица чине 10 одсто становништва. У Србији живи око 800 000 особа са инвалидитетом.

Друштво је то које може људима са инвалидитетом да помогне. Потребно је едуковати младе у том правцу, јер кроз добру едукацију и они ће имати разумевања за различитости и помоћи онима којима је то потребно.

Са тим циљем ученици и учитељица из ИО Бачевци ( неподељена школа), Драчић, су одржали један тематски дан под називом „…јер такав сам другачији, ал смејемо се исто сви…“

Наставни предмети : Српски језик

Музичка култура

Ликовна култура ( 2 часа )

Наставне јединице :

– …јер такав сам другачији, ал смејемо се исто сви…

Међународни дан особа са инвалидитетом

–  „Не ругај се“, певање песме по слуху

–   Новогодишње честитке и пано за децу са посебним потребама

Тип часова : Обрада

Тип наставе:  Интерактивна настава у малој групи ( српски језик)

Наставна средства: свеске, припремљени наставни листићи, лап – топ, бојице         ( дрвене, воштане, фломастери…), папири у боји, лепак, сличице из часописа, ЦД, табла, пано.

Наставни облици: фронтални, индувидуални, групни.

Циљеви, задаци и исходи:

– Разумети различитост међу људима

– Уочити и разумети термин „особе са посебним потребама“

– Развијати осећај одговорности  везан за особе са посебним потребама

– Неговање пријатељства и другарства са особама са посебним потребама

– Развијати осећај за рад у групи

– Развијати љубав, осећајност и нежност за особе са посебним потребама

Активност ученика: Записује, чита, слуша, прича,размишља, прави, посматра, истражује, осмишљава, слика, лепи…

Кораци у реализацији:

– Истицање циља часа

– Гледање краћег цртаног филма, који се наставља у спот песме„Не ругај се“

– Записивање на табли о осећањима који је спот пробудио у нама

– Разговор о различитости међу људима

– Такст „Дрво и цвет“

– Рад по групама

– Читање одговора

– Певање песме

– Прављење новогодишњих честитки и паноа

– Изложба радова

1. корак: Истиче се циљ данашњег часа који се односи на Међународни дан особа са инвалидитетом. Читање текста везан за особе са инвалидитетом.

2.корак: Ученици гледају краћи цртани филм, у коме је приказана једна врста птица, која се руга птици која је другачија од њих.

На филмић се надовезује спот са песмом „Не ругај се“. У споту ученици могу да се упознају са знаковним језиком који изводе ученици седмог разреда ОШ „Вук Караџић“из Црвенке.

3. корак: Након одгледаног цртаног филма,одслушаног и погледаног спота, даљи разговор се води у правцу да ученици схвате да постоје различитости међу људима, да постоје и она деца, као и људи којима је потребна туђа помоћ. И да треба развијати свест о томе, како помоћи другима, а не затварати очи пред њима.

4. корак: Разговарамо о осећањима изазвана спотом,  записујемо на табли и укратко их анализирамо.

5. корак: Учитељица чита текст „Дрво и цвет“ и након читања дели ученике на две групе, свака група добија питања која су везана за текст. Прву групу чине ученици првог и другог разреда, а другу групу ученици трећег и четвртог разреда.

6. корак: Рад група, ученици одговарају на питања, међусобно сарађују и договарају се. Учитељица по потреби помаже и сугерише.

7. корак: Један ученик из групе чита одговоре,  којима су ученици самостално анализирали текст и одредили поруку, која се односи на данашњу тему.

8. корак: Учимо песму по слуху „ Не ругај се“.

9. корак: Правимо пано и новогодишње честитке за наше другаре са посебним потребама, које ћемо им однети као поклон за Нову годину.

10. корак: Изложба радова и похвала за све ђаке.

Дрво и цвет

У зору је подно стабла изникао мален Цвет. И тек што је отворио очи, угледао је Стабло. – Ти си, сигурно, велики Цвет – рече му.
– Не, ја нисам Цвет. Ја сам Стабло – одговори Стабло. – Каква је разлика између Стабла и Цвета? – упита Цвет. – Ми Стабла издржимо и најјаче ветрове, а ви, Цветови, прехладите се и од најблажег лахора. – То је све? – поновно упита Цвет. – Вас могу убрати и даровати. Вас се може ставити у вазу и неговати.
А с нама Стаблима је друкчије. Нас не могу убрати и поклонити. И не могу нас ставити у вазу и неговати.
Ми увек остајемо по страни. – Зар смо ми Цветови на путу?
– Не, углавном нисте. Али вас примете и када сте далеко од пута. Често вас и погазе. Уосталом, лако је погазити оне који воле, јер они нису заштићени. – Шта се догоди када неко погази Цвет?
– То се увек сазна. И због тога се може много плакати. Неки и након много времена спомињу прегажен цвет. Нас Стабла нико не може прегазити, али нас и не воле као што воле Цветове.
– Онда си ти – рече му Цвет – изузетак међу Стаблима, јер тебе воли један мали Цвет.

Када је око поднева припекло сунце, Стабло је својом сеном заштитило Цветић.

IMG_5899 IMG_5904

Професор разредне наставе

Александра Петровић

Постави коментар »