aleksandra13081971

ŠKOLA I MI

И Вук Стефановић Караџић

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

У дугој историји наше земље многе велике личности су оставиле значајан допринос у развијању националне свести, културе и ослобођења наших народа. Један од њих је и Вук Стефановић Караџић, личност коју љубоморно чувамо од заборава. Из тих разлога, као сећање на њега у нашој школи се одржавају темтски часови или темтски дани посвећени Вуку С. Караџићу.

Ово је један тематски дан који се радио у неподељеној школи на тему: Испеци па реци – Вук Стефановић Караџић.

Разред: Неподељена школа ( од првог до четвртог разреда )

Предмети: Српски језик ( сва четири разреда ) и два часа ликовне културе (сва четири разреда)

Наставна јединица:Вук Стефановић Караџић

Тип часа: први и други разред – обрада, трећи и четврти – утврђивање

Облик рада: У паровима, групни облик рада

Наставне методе: вербална, кооперативна, дијалошка.

Наставна средства: наставни листићи, свеске, табла, писани радови, хамер, тканине, вата, дрвене и темпера боје,лепак.

Циљеви, задаци и исходи:

Уочити значај Вука С. Караџића за наш народ, језик и културу.

Упознати његов живот и дела.

Активност ученика: чита, пише, црта, лепи,  посматра,закључује.

Кораци у реализацији:  – откривање паноа и разговор о теми – истицање циља

часа

– рецитовање песме „Вук Стефановић Караџић“

– читање дечјих радова о Вуку С.Караџићу

– записивање на табли

– рад на наставним листовима

– повратна информација

– ликовни рад група на задату тему

– изложба радова

– квиз

 1. корак: Час започињемо откривањем паноа, на коме је написано „Рођен сам у Тршићу. Име сам добио по народном обичају, да ми духови и вештице не науде“. Ученици треба да открију о којој се личности ради. Када погоде разговарамо о Вуку Стефановићу Караџићу. У разговору они причају оно што су до сада научили или знали о њему
 2. корак: Рецитовање песме „ Вук Стефановић Караџић“, коју су имали да науче напамет ученици првог и другог разреда.Песма је обрађена на претходном часу.
 3. корак: Ученици трећег и четвртог разреда су добили задатак да у паровима и појединачно напишу нешто из живота и рада В.С.Караџића, што су и урадили. Написано су читали, док су остали ученици слушали.
 4.  корак: Записивање битних момената из живота и рада В.С. Караџића на табли.
 5. корак: Први и други разред је као група имао за задатак да одговори на питања која су била везана за дату песму. Питања су била следећа:

ПИТАЊА:

 • Где је рођен дечак?
 • Какав је дечак био?
 • Како је он учио слова?
 • Уз какве је песме растао?
 • Какве је приче слушао?
 • Шта је записивао?
 • Шта је рекао и записао?
 • О ком дечаку је реч у овој песми?

           Трећи и четврти разред су одковарали као група на питања о Вуку Стефановићу                      Караџићу. Питања су била следећа:

 1. Ко је био Вук Стефановић Караџић?
 2. Где је рођен и када В. С. Караџић?
 3. Како је добио име Вук?
 4. Шта је В. С. Караџић сакупљао?
 5. Како се зове збирка песама коју је Вук објавио 1814. године?
 6. „Писменица сербског језика “ је ________________________________ .
 7. Где је и када умро Вук Стефановић Караџић?                             6.корак: Ученици су читали своје одговоре, након чега се закључило да су много тога из самих радова запамтили и научили о Вуку                                                                                       7.корак: Ученици су у паровима и групно радили лик В.С. Караџића.
 8. корак: Изложба радовауживали смо у радовима које смо окачили на пано.
 9. корак : Квиз, ученици су се по групама такмичили.Питања су била следећа:

 КВИЗ:

 

 1. ВУК С. КАРАЏИЋ СЕ РОДИО:
 1. У БЕРАНИМА
 2. У ТРШИЋУ
 3. У СУРДУЛИЦИ

  2. ВУК С. КАРАЏИЋ ЈЕ УЧЕСТВОВАО:

 1. У 1. СРПСКОМ УСТАНКУ
 2. У 2. СРПАКОМ УСТАНКУ
 3. БАЛКАНСКОМ РАТУ

  3. НЕДАЛЕКО ОД ТРШИЋА И ЛОЗНИЦЕ НАЛАЗИ СЕ МАНАСТИР:

 1. МОШТАНИЦА
 2. ВИСОКИ ДЕЧАНИ
 3. ТРОНОША

 4. ВУК С. КАРАЏИЋ ДОБИО ИМЕ ВУК:

 1. ЗБОГ ВУКОВА КОЈИ СУ ТАДА БИЛИ ОПАСНОСТ ЗА ДЕЦУ
 2. ЗБОГ ВЕШТИЦА КАКО МУ НЕ БИ НАУДИЛЕ
 3. ТО ИМЕ ЈЕ ВОЛЕЛА ЊЕГОВА МАЈКА

    5. ВУК С. КАРАЏИЋ ЈЕ НАПИСАО:

 1. ПОРУКУ
 2. АЗБУКУ
 3. ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Тиме се завршио тематски дан посвећен великану наше прошлости.Ученици су уживали у часовима и унапред се радују неком новом тематском дану.

Постави коментар »