aleksandra13081971

ŠKOLA I MI

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ- мапа ума

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ- тематски час

РАЗРЕД: сва четири разреда

Наставни предмет и наставна јединица:

српски језик 

I и II разред: Вук Стефановић Караџић

III и IV разред: Живот и  дело Вука С. Караџића

ликовна култура

I,II,III и IV  разред: лик Вука С.Караџића

Тип часа:

I разред : Обрада 

II,III и IV  разред: Утврђивање

Наставна средства: хамер,припремљени радови о животу и  делу Вука С.Караџића, слике, блок, фломастери, дрвене боје,темпере, лепак, тканине …

Циљеви, задаци и исходи:

-уочити лик В.С.Караџића и значај његовог рада

– уочити значај народних умотворина

– развијати говорну културу

– уочити животни пут В.С.Караџића

– значај дела В.С.Караџића за наш народ и културу

Активност ученика: слика, осмишљава,записује, чита, слуша, прича,прави, посматра, истражује.

Кораци у реализацији (време):

– Игра асоцијације

– Истицање циља часа

– Заједнички рад на мапи ума – Вук Стефановић Караџић

– Самостално излагање ученика 3. и 4. разреда

– Повратна информација

– Сликање лика Вука Стефановића Караџића

– Изложба радова

1. корак:

 Игром асоцијација , ученици започињу данашњи тематски дан, посвеће Вуку Стефановићу Караџићу. Бирају поља и тако разоткривају данашњу тему.

 

2.корак:

-Истиче се циљ данашњег часа и краћи разговор са ученицима о Вуку Стефановићу Караџићу,њихово познавање овог нашег великана.

3. корак: О Вуку Стефановићу Караџићу на часу српског језика учимо и обнављамо помоћу мапе ума.На средини хамера залепљена је слика нашег великана, коју су урадили ученици претходне генерације.

Наша мапа ће да садржи биографију, образовање и дела Вука С Караџића, као и народне умотворине које је он скупљао.

 У оквиру његове биографије причали смо о његовом  животу, од рођења 1787. године у селу Тршићу,његовим родитељима, као и разлогу зашто је добио баш име  – Вук. Потом смо се упознали са његовом супругом Аном Маријом Краус и кћерком Мином. И завршетком његовог живота у Бечу, 1864. године.

     Друга грана је била Вуково образовање. Сазнали су да је читање и писање научио од рођака Јевте Савића Чотрића, потом је образовање наставио у Лозници, али је због болести није завршио. Затим школовање наставља у манастиру Троноша и завршава га каснијих година као ученик Велике школе у Београду.

WP_20171114_09_25_32_Pro

     Захваљујући Вуковим делима данас имамо азбуку, али поред ње он  је био заслужан и за граматику српског језика.Па смо на грани која се односила на Вукова дела, побројали оне најбитније: граматика под називом     „ Писменица сербског језика по Говору простог народа написана,“Народна сербска песнарица“ ( збирка народних песама ), Српски ријечник ( друго издање ) и урадио је реформу азбуке, коју ми данас учимо у првом разреду.

       Четврта грана је била везана за народне умотворине.Набрајали смо их, записали и присећали се неких од примера и казивали нове.

  – Питалице су народне причице у облику питања и одговора.Оне су кратке причице у облику питања и одговора. По правилу није важно ко пита, али је битно коме се4 поставља питање.

Пр. Питали миша:

 – У којем селу се најбоље живи?

 – У оном где нема мачака.

– Пословице су кратке и сажете мудре изреке. Народ пословицама износи своја знања и мудрости које су резултат животног искуства.

Пр. Поштење је најбоље ногледало.

       Образ нема цене.

       Сваком своја мајка мила.

– Загонетке чини задатак. Треба знати одговор – одгонетку.У нјима се скрива право значење кроз игру речи.

Пр. Целог века преде, жицу јој не видиш?

       Ја вас носим, а ви мене?

       Кроз стакло уђе, а не пробије га?

Анегдоте су причице у којима се духовито прича о разним догађајима и личностима.То су кратке шаљиве досетке у којима се обично јављају народни мудријаши. Многе анегдоте су везане за познате личности као што су :Свети Сава, Марко Краљевић и др.

 

 

4. корак:

Ученици првог и другог разреда потом су  слушали о животу и делу Вука Стефановића Караџића, који су на плакату имали да напишу ученици 3. и  4. разреда

Ученици 3. и 4.  разреда су имали за задатак да напишу нешто о животу и делу В.С.Караџића,што си и урадили.

Ученици су упознати са културним и духовним значајем В.С.Караџића као личност.

Створио је Српски речник, граматику и прикупљао народне умотворине.Написао је азбуку од 30 слова и правило које важи и данас: „Пиши као што говориш, читај као што је написано“.

Сачувао је многе народне песме, бајке и приче од заборава, писац је Српског рјечника са граматиком,Писменице (граматике),живота и обичаја српског народа.

Са њим смо очували наш језик и интегритет српског народа.

Наслеђе које нам је оставио Вук Стефановић Караџић треба чувати и неговати, јер дела се не заборављају.

-Након завршеног излагања представника ове групе, ученици добијају питања на која треба да одговоре као група, а која су везана за све оно што су они требали да напишу о Вуку.

 

5. корак:

Повратна информација

Учитељица поставља ученицима питања везана за данашњу тему.

 6.корак:

 Подељени у ове две групе ученици добијају задатак. Сви раде лик Вука Стефановића Караџића. С том разликом што се 1. и 2. разред користи дрвеним бoјама и фломастерима. А 3. и 4. разред боји темперама, користи крпице, вату и лепак.

7.корак:

Изложба радова и похвале за обе групе.

WP_20171117_11_28_53_ProWP_20171117_11_30_34_Pro

Постави коментар »