aleksandra13081971

ŠKOLA I MI

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ- мапа ума

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ- тематски час

РАЗРЕД: сва четири разреда

Наставни предмет и наставна јединица:

српски језик 

I и II разред: Вук Стефановић Караџић

III и IV разред: Живот и  дело Вука С. Караџића

ликовна култура

I,II,III и IV  разред: лик Вука С.Караџића

Тип часа:

I разред : Обрада 

II,III и IV  разред: Утврђивање

Наставна средства: хамер,припремљени радови о животу и  делу Вука С.Караџића, слике, блок, фломастери, дрвене боје,темпере, лепак, тканине …

Циљеви, задаци и исходи:

-уочити лик В.С.Караџића и значај његовог рада

– уочити значај народних умотворина

– развијати говорну културу

– уочити животни пут В.С.Караџића

– значај дела В.С.Караџића за наш народ и културу

Активност ученика: слика, осмишљава,записује, чита, слуша, прича,прави, посматра, истражује.

Кораци у реализацији (време):

– Игра асоцијације

– Истицање циља часа

– Заједнички рад на мапи ума – Вук Стефановић Караџић

– Самостално излагање ученика 3. и 4. разреда

– Повратна информација

– Сликање лика Вука Стефановића Караџића

– Изложба радова

1. корак:

 Игром асоцијација , ученици започињу данашњи тематски дан, посвеће Вуку Стефановићу Караџићу. Бирају поља и тако разоткривају данашњу тему.

 

2.корак:

-Истиче се циљ данашњег часа и краћи разговор са ученицима о Вуку Стефановићу Караџићу,њихово познавање овог нашег великана.

3. корак: О Вуку Стефановићу Караџићу на часу српског језика учимо и обнављамо помоћу мапе ума.На средини хамера залепљена је слика нашег великана, коју су урадили ученици претходне генерације.

Наша мапа ће да садржи биографију, образовање и дела Вука С Караџића, као и народне умотворине које је он скупљао.

 У оквиру његове биографије причали смо о његовом  животу, од рођења 1787. године у селу Тршићу,његовим родитељима, као и разлогу зашто је добио баш име  – Вук. Потом смо се упознали са његовом супругом Аном Маријом Краус и кћерком Мином. И завршетком његовог живота у Бечу, 1864. године.

     Друга грана је била Вуково образовање. Сазнали су да је читање и писање научио од рођака Јевте Савића Чотрића, потом је образовање наставио у Лозници, али је због болести није завршио. Затим школовање наставља у манастиру Троноша и завршава га каснијих година као ученик Велике школе у Београду.

WP_20171114_09_25_32_Pro

     Захваљујући Вуковим делима данас имамо азбуку, али поред ње он  је био заслужан и за граматику српског језика.Па смо на грани која се односила на Вукова дела, побројали оне најбитније: граматика под називом     „ Писменица сербског језика по Говору простог народа написана,“Народна сербска песнарица“ ( збирка народних песама ), Српски ријечник ( друго издање ) и урадио је реформу азбуке, коју ми данас учимо у првом разреду.

       Четврта грана је била везана за народне умотворине.Набрајали смо их, записали и присећали се неких од примера и казивали нове.

  – Питалице су народне причице у облику питања и одговора.Оне су кратке причице у облику питања и одговора. По правилу није важно ко пита, али је битно коме се4 поставља питање.

Пр. Питали миша:

 – У којем селу се најбоље живи?

 – У оном где нема мачака.

– Пословице су кратке и сажете мудре изреке. Народ пословицама износи своја знања и мудрости које су резултат животног искуства.

Пр. Поштење је најбоље ногледало.

       Образ нема цене.

       Сваком своја мајка мила.

– Загонетке чини задатак. Треба знати одговор – одгонетку.У нјима се скрива право значење кроз игру речи.

Пр. Целог века преде, жицу јој не видиш?

       Ја вас носим, а ви мене?

       Кроз стакло уђе, а не пробије га?

Анегдоте су причице у којима се духовито прича о разним догађајима и личностима.То су кратке шаљиве досетке у којима се обично јављају народни мудријаши. Многе анегдоте су везане за познате личности као што су :Свети Сава, Марко Краљевић и др.

 

 

4. корак:

Ученици првог и другог разреда потом су  слушали о животу и делу Вука Стефановића Караџића, који су на плакату имали да напишу ученици 3. и  4. разреда

Ученици 3. и 4.  разреда су имали за задатак да напишу нешто о животу и делу В.С.Караџића,што си и урадили.

Ученици су упознати са културним и духовним значајем В.С.Караџића као личност.

Створио је Српски речник, граматику и прикупљао народне умотворине.Написао је азбуку од 30 слова и правило које важи и данас: „Пиши као што говориш, читај као што је написано“.

Сачувао је многе народне песме, бајке и приче од заборава, писац је Српског рјечника са граматиком,Писменице (граматике),живота и обичаја српског народа.

Са њим смо очували наш језик и интегритет српског народа.

Наслеђе које нам је оставио Вук Стефановић Караџић треба чувати и неговати, јер дела се не заборављају.

-Након завршеног излагања представника ове групе, ученици добијају питања на која треба да одговоре као група, а која су везана за све оно што су они требали да напишу о Вуку.

 

5. корак:

Повратна информација

Учитељица поставља ученицима питања везана за данашњу тему.

 6.корак:

 Подељени у ове две групе ученици добијају задатак. Сви раде лик Вука Стефановића Караџића. С том разликом што се 1. и 2. разред користи дрвеним бoјама и фломастерима. А 3. и 4. разред боји темперама, користи крпице, вату и лепак.

7.корак:

Изложба радова и похвале за обе групе.

WP_20171117_11_28_53_ProWP_20171117_11_30_34_Pro

Постави коментар »

Чудесна кап воде – наш живот

Извор: Чудесна кап воде – наш живот

Постави коментар »

У сусрет новим жељама

Предмети: Српски језик, математика и ликовна култура

Разред: Неподељена школа.

Циљеви, задаци и исходи:

 • Уочити значај и лепоту Нове године и Божића
 • Правилно писати имена празника
 • Правилно писати адресе
 • Развијање позитивног става за рад у групи и паровима
 • Развијање и кретавности
 • Уочити правилности из правописа

Активност ученика: пише, чита, слуша, прича,рачуна, посматра,прави, сарађује, кити…

Кораци у реализацији:

 1. Разговор о теми, истицање циља часа и записивање на табли
 2. Рад на наставним листовима и правописним садржајима
 3. Повратна информаци
 4. Рад на задацима са новогодишњом тематиком
 5. Повратна информација
 6. Еко јелка – прављење и писање честитки за Нову годину
 7. Анализа часова и сликање
 1. корак: Ученицима се истиче данашњи циљ часа и тема која ће се обрађивати. Разговарамо о Новој години и нашим очекивањима.
 2. корак: На претходном часу, ученици првог разреда су обрађивали песму „Срећна Нова година“.У оквиру овог тематског дана, они су имали за задатак да у паровима одговарају на постављена питања, која су била задата на већ обрађену песму.

„СРЕЋНА НОВА ГОДИНА“ – Душко Радовић

ПИТАЊА:

 1. Ко трепти на небу?
 2. Ко стиже белом стазом?
 3. Шта му је на шубари , а шта у коси?
 4. Шта је све Деда Мраз донео деци?
 5. Које су ваше жеље за Нову годину?

Ученици другог и трећег разреда су радили правопис, тачније наставну јединицу – Писање адресе и честитке. С обзиром да је тип часа била обрада, учитељица је заједно са ученицима обрађивала ову наставну јединицу.

ПИСАЊЕ ЧЕСТИТКЕ ДРАГОЈ ОСОБИ, ПИСАЊЕ АДРЕСЕ

 1. Који су то значајни тренуци поводом којих се могу упутити честитке?
 • Рођендани, значајни датуми, успех на послу, у школи, поводом неких признања.

Врсте честитке су: усмене ( када се сусретнемо и директно честитамо некоме), телеграми, писане честитке ( са илустрацијама и без њих)

Тон, садржина и форма честитке зависи од личности којој упућујемо честитку.

Честитку можемо предати лично или у пошти. Да би смо је предали у пошти на честитки мора да стоји име и презиме примаоца честитке, његова адреса ( улица, број куће, зграде и стана, и место живљења).

Када пишемо податке примаоца честитке морамо да водима рачуна о писању великог слова.

Писање честитке поводом Нове године на часовима ликовне културе.

Четврти разред је имао за задатак да одговори на питања која су се односила на песму

Мире Алечковић, „Новогодишња песма“. Песма је била обрађена на претходном часу.

НОВОГОДИШЊА ПЕСМА – МИРА АЛЕЧКОВИЋ

ПИТАЊА:

 1. Издвој непознате речи и пробај да их објасниш.
 2. О чему се говори у овој песми?
 3. Који се ликови помињу у песми?
 4. Када мајка прилази свом сину?
 5. Зашто је баш мајка честитала детету Нову годину?
 6. Како она то чини?
 7. Колико су времена они заједно?
 8. Може ли се живот претрчати?
 9. Шта песник поручује?
 10. Која је порука песма?
 11. Дај наслове песничким сликама, строфама.
 12. Коме би ти честитала Нову годину?
 • 3.корак: Када су ученици завршили своје задатке, један представник групе или из парова чита решења урађеног, док остали слушају.
 • 4. корак: Ученици су по разредима добили новогодишње задатке. Тип часа за све разреде је утврђивање.

Задаци за 1. разред:

 1. Милан је купио 9 ватромета за Нову годину. Аца 4 ватромета мање од Милана. Колико је ватромета купио Аца?
 2. Каћа је купила 4 украса. Мама јој је дала још 3. Колико је украса имала Каћа?
 3. Свећица за јелку кошта 8 динара, а прскалица 3 динара мање. Колико кошта прскалица?Колико се прскалица може купити уместо једне свећице?
 4. Јова има  9 лампиона, а Васа 5. Ко има више и за колико?
 5. Ива је добила 9 балона. 3 су била црвена, а остали жути. Колико је Ива добила жутих балона?
 6. У једном реду је засађено 5 јелки, а у другом 4 јелке више. Колико је укупно засађено јелки у дугом реду?

Задаци за 2. разред:

 1. У једном пакетићу је било 5 бомбона, а у другом 3 пута више. Колико бомбона је било у другом пакетићу?
 2. Један ирвас има 4 ноге.Колико ногу имају 6 ирваса?
 3. На једној јелци су гореле 2 свећице, а на другој 8 пута више. Колико је свећица горело на другој јелци?
 4. Један патуљак је завезао 3 пакетића, други 7 пута више. Колико је пакетића завезао други патуљак? Колико пакетића су завезали укупно патуљци?

5. Миша је купио 10 балона, његова сестра 4 пута више. Колико балона је купила Мишина             сестра? Колико укупно балона имају Миша и сестра?

Задаци за 3. разред:

 1. Урош је имао 180 украса. Разбио је неколико, тако да му је остало још 121. Колико је Урош разбио украса?
 2. У једном џаку су биле играчке.Деда Мраз је  додао још 134 играчке. Тог тренутка у џаку је  било 400 играчака.Колико је играчака било у џаку на почетку?
 3. У расаднику су биле јелке. Продавац је продао 163 јелке, тако да је остало још  369. Колико је јелки било у расаднику на почетку?
 4. У чинији има више од 6 сувих шљива , а мање од 20. Одреди решења неједначине.
 5. У кутији има неколико балона. Мама је узела 33 балона,тако да их је остало  још 100 у кутији. Колико је балона било у кутији?

Задаци за 4. разред:

 1. У једној кутији су бели балони за Нову годину, у другој 284 жутих балона.Када је продато 862 балона, остало је 345.Колико је било белих балона?
 2. Када је продато 9 654 лампиона, остало је мање од 1527 лампиона. Колико је лампиона могло да буде пре продаје?
 1. У продавницу за Нову годину је стигло 2 352 играчке. Након продаје остало их је мање од 3 465. Колико је играчака  могло да остане у продавници?
 1. Од Јанка Јелена је узела 12 564 конфете.Јанку је тада остало 9 635 конфета. Колико је конфета Јанко имао пре него што је дао Јелени?
 2. На једној страни главне улице било је за Нову годину постављено 3156 светиљки.У међувремену неке су прегореле и остало је да светли 2564 светиљки.Колико је светиљки прегорело?

5.корак: Ученици читају решења задатака и записујемо на табли.

6.корак: Правимо нашу Еко – јелку и пишемо честитке драгим особама за Нову годину, које смо почели да правимо на претходном часу. Након постављања јелке, ученици су је китили и уживали у свом раду.

7.корак: Са ученицима анализирам данашњи тематски дан и реализоване часове. Износили су своја мишљења и запажања у конструктивном разговору.

Наша Еко – јелка је освојила прво место у нашој школи.

wp_20161228_08_26_45_prowp_20161228_11_50_58_pro

Постави коментар »

И Вук Стефановић Караџић

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

У дугој историји наше земље многе велике личности су оставиле значајан допринос у развијању националне свести, културе и ослобођења наших народа. Један од њих је и Вук Стефановић Караџић, личност коју љубоморно чувамо од заборава. Из тих разлога, као сећање на њега у нашој школи се одржавају темтски часови или темтски дани посвећени Вуку С. Караџићу.

Ово је један тематски дан који се радио у неподељеној школи на тему: Испеци па реци – Вук Стефановић Караџић.

Разред: Неподељена школа ( од првог до четвртог разреда )

Предмети: Српски језик ( сва четири разреда ) и два часа ликовне културе (сва четири разреда)

Наставна јединица:Вук Стефановић Караџић

Тип часа: први и други разред – обрада, трећи и четврти – утврђивање

Облик рада: У паровима, групни облик рада

Наставне методе: вербална, кооперативна, дијалошка.

Наставна средства: наставни листићи, свеске, табла, писани радови, хамер, тканине, вата, дрвене и темпера боје,лепак.

Циљеви, задаци и исходи:

Уочити значај Вука С. Караџића за наш народ, језик и културу.

Упознати његов живот и дела.

Активност ученика: чита, пише, црта, лепи,  посматра,закључује.

Кораци у реализацији:  – откривање паноа и разговор о теми – истицање циља

часа

– рецитовање песме „Вук Стефановић Караџић“

– читање дечјих радова о Вуку С.Караџићу

– записивање на табли

– рад на наставним листовима

– повратна информација

– ликовни рад група на задату тему

– изложба радова

– квиз

 1. корак: Час започињемо откривањем паноа, на коме је написано „Рођен сам у Тршићу. Име сам добио по народном обичају, да ми духови и вештице не науде“. Ученици треба да открију о којој се личности ради. Када погоде разговарамо о Вуку Стефановићу Караџићу. У разговору они причају оно што су до сада научили или знали о њему
 2. корак: Рецитовање песме „ Вук Стефановић Караџић“, коју су имали да науче напамет ученици првог и другог разреда.Песма је обрађена на претходном часу.
 3. корак: Ученици трећег и четвртог разреда су добили задатак да у паровима и појединачно напишу нешто из живота и рада В.С.Караџића, што су и урадили. Написано су читали, док су остали ученици слушали.
 4.  корак: Записивање битних момената из живота и рада В.С. Караџића на табли.
 5. корак: Први и други разред је као група имао за задатак да одговори на питања која су била везана за дату песму. Питања су била следећа:

ПИТАЊА:

 • Где је рођен дечак?
 • Какав је дечак био?
 • Како је он учио слова?
 • Уз какве је песме растао?
 • Какве је приче слушао?
 • Шта је записивао?
 • Шта је рекао и записао?
 • О ком дечаку је реч у овој песми?

           Трећи и четврти разред су одковарали као група на питања о Вуку Стефановићу                      Караџићу. Питања су била следећа:

 1. Ко је био Вук Стефановић Караџић?
 2. Где је рођен и када В. С. Караџић?
 3. Како је добио име Вук?
 4. Шта је В. С. Караџић сакупљао?
 5. Како се зове збирка песама коју је Вук објавио 1814. године?
 6. „Писменица сербског језика “ је ________________________________ .
 7. Где је и када умро Вук Стефановић Караџић?                             6.корак: Ученици су читали своје одговоре, након чега се закључило да су много тога из самих радова запамтили и научили о Вуку                                                                                       7.корак: Ученици су у паровима и групно радили лик В.С. Караџића.
 8. корак: Изложба радовауживали смо у радовима које смо окачили на пано.
 9. корак : Квиз, ученици су се по групама такмичили.Питања су била следећа:

 КВИЗ:

 

 1. ВУК С. КАРАЏИЋ СЕ РОДИО:
 1. У БЕРАНИМА
 2. У ТРШИЋУ
 3. У СУРДУЛИЦИ

  2. ВУК С. КАРАЏИЋ ЈЕ УЧЕСТВОВАО:

 1. У 1. СРПСКОМ УСТАНКУ
 2. У 2. СРПАКОМ УСТАНКУ
 3. БАЛКАНСКОМ РАТУ

  3. НЕДАЛЕКО ОД ТРШИЋА И ЛОЗНИЦЕ НАЛАЗИ СЕ МАНАСТИР:

 1. МОШТАНИЦА
 2. ВИСОКИ ДЕЧАНИ
 3. ТРОНОША

 4. ВУК С. КАРАЏИЋ ДОБИО ИМЕ ВУК:

 1. ЗБОГ ВУКОВА КОЈИ СУ ТАДА БИЛИ ОПАСНОСТ ЗА ДЕЦУ
 2. ЗБОГ ВЕШТИЦА КАКО МУ НЕ БИ НАУДИЛЕ
 3. ТО ИМЕ ЈЕ ВОЛЕЛА ЊЕГОВА МАЈКА

    5. ВУК С. КАРАЏИЋ ЈЕ НАПИСАО:

 1. ПОРУКУ
 2. АЗБУКУ
 3. ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Тиме се завршио тематски дан посвећен великану наше прошлости.Ученици су уживали у часовима и унапред се радују неком новом тематском дану.

Постави коментар »

ДИСЛЕКСИЈА

 • ДИСЛЕКСИЈА – представља поремећај који се манифестује тешкоћама приликом учења читања, без обзира на конвенционалне инструкције, одговарајућу интелигенцију, друштвено културне могућности. У развојне дислексије спадају:

–Дислексија која настаје услед незрелости психомоторног система.

–Дисфазична дислексија која се јавља као последица патолошки неразвијеног говорно – језичког система ( развојна дисфазија ). Сметњу представља недостатак неких гласова,аграматизам, сужена лексика, семантика и синтакса, односно општа незрелост за функцију говора.

–Дислексија настала као последица повреде ЦНС – а ( с неуролошким знацима ) и услед минималне мождане дисфункције, чак и у случају нормалне говорно – језичке                               развијености.

 • Симптоми по којима можемо препознати дислексију су:

– премештање редоследа слова у речи ( од – до, ласта – талас )

– замењивање слова ( б – д, м – н, беба – деда, бара – дара, мој – ној, мама – нана )

– изостављање слова ( прозор – позор, крава – кава )

– додавање слова ( облак – обалак, бресква – бересква )

НЕМОГУЋНОСТ:

– запамћивања слова

– довођење у везу штампаног и писаног слова

– познавања великих слова

– тачне идентификације слова сличних по облику

– повезивање слова у континуирани низ

– одвојено читање слово по слово

– честа азамена вокала унутар речи

– супституција консонаната

– застоји пред почетак речи

– понављање првог слова једанпута или више пута

– прекид вишесложних речи

– одвојено читање реч по реч

– непоштовање ортографских правила ( зарез, тачка )

– прескакање редова

– погрешно схватање текста

– апсолутна немогућност разумевања прочитане речи или текста

– неправилна респирација у току читања, стално прекидање ради предаха

– неекономисање ваздушном струјом приликом читања дугих текстова.

 • Као могући узроци дислексије наводе се следећи:
 • Примарни узроци: наследни фактор, трауме
 • Секундарни узроци: церебална дисфункција, недовољно развијена доминација хемисфере, периферна органска и функционална оштећења, слабија физичка конституција детета, педагошка запуштеност детета
 • Терцијални узроци: недостаци у интелектуалном развоју, опште сметње у развоју говора, сметње у перцепцији положаја у простору, тешкоће у перцепцији положаја у простору, неспособност задржавања слике речи у памћењу, сметње у моторици, неспособност концентрације.
 • Остали узроци.
Постави коментар »

Српски језик, наш матерњи језик

У ИО Бачевцима је 18.02.2015. године одржан тематски час на нивоу сва четири разреда, под називом „ Српски језик, наш матерњи језик“, посвећен Међународном дану матерњег језика.

Ниједан народ не би смео да занемари свој матерњи језик, јер бројке показују да свакодневно у свету  нестане бар по један. Језик је ипак, наш културни, национални и на крају крајева, наш лични идентитет. Матерњи језик није нешто што се учи, њега стичемо, али се на њему увек може радити и потребно га је неговати.

Оваквим излагањем учитељице, започео је данашњи час. Даљим радом, ученици су се упознали са разлогом, због кога је баш 21. фебруар проглашен  Међународним даном матерњег језика,и зашто је као такав битан да се спомиње и о њему пише.

Своје излагање, учитељица је записала и на табли, како би ученици имали неизбрисив траг о важности матерњег језика.

Изглед табле

IMG_6109

У даљем раду, надовезали смо се на наставну јединицу из српског језика везану за описивање,у овом случају биљке, у корелацији са светом око нас и природом и друштвом.

IMG_6113

На крају данашњег часа, ученици су поновили оно што су научили и својом активношћу потврдили да им се овакви часови веома допадају, што се да закључити и по усвојености знања на самом часу.

Постави коментар »

Међународни дан особа са инвалидитетом …јер такав сам другачији, ал смејемо се исто сви…

У свету се 3. децембра обележава Међународни дан особа са инвалидитетом. Према проценама Светске здравствене организације инвалидна лица чине 10 одсто становништва. У Србији живи око 800 000 особа са инвалидитетом.

Друштво је то које може људима са инвалидитетом да помогне. Потребно је едуковати младе у том правцу, јер кроз добру едукацију и они ће имати разумевања за различитости и помоћи онима којима је то потребно.

Са тим циљем ученици и учитељица из ИО Бачевци ( неподељена школа), Драчић, су одржали један тематски дан под називом „…јер такав сам другачији, ал смејемо се исто сви…“

Наставни предмети : Српски језик

Музичка култура

Ликовна култура ( 2 часа )

Наставне јединице :

– …јер такав сам другачији, ал смејемо се исто сви…

Међународни дан особа са инвалидитетом

–  „Не ругај се“, певање песме по слуху

–   Новогодишње честитке и пано за децу са посебним потребама

Тип часова : Обрада

Тип наставе:  Интерактивна настава у малој групи ( српски језик)

Наставна средства: свеске, припремљени наставни листићи, лап – топ, бојице         ( дрвене, воштане, фломастери…), папири у боји, лепак, сличице из часописа, ЦД, табла, пано.

Наставни облици: фронтални, индувидуални, групни.

Циљеви, задаци и исходи:

– Разумети различитост међу људима

– Уочити и разумети термин „особе са посебним потребама“

– Развијати осећај одговорности  везан за особе са посебним потребама

– Неговање пријатељства и другарства са особама са посебним потребама

– Развијати осећај за рад у групи

– Развијати љубав, осећајност и нежност за особе са посебним потребама

Активност ученика: Записује, чита, слуша, прича,размишља, прави, посматра, истражује, осмишљава, слика, лепи…

Кораци у реализацији:

– Истицање циља часа

– Гледање краћег цртаног филма, који се наставља у спот песме„Не ругај се“

– Записивање на табли о осећањима који је спот пробудио у нама

– Разговор о различитости међу људима

– Такст „Дрво и цвет“

– Рад по групама

– Читање одговора

– Певање песме

– Прављење новогодишњих честитки и паноа

– Изложба радова

1. корак: Истиче се циљ данашњег часа који се односи на Међународни дан особа са инвалидитетом. Читање текста везан за особе са инвалидитетом.

2.корак: Ученици гледају краћи цртани филм, у коме је приказана једна врста птица, која се руга птици која је другачија од њих.

На филмић се надовезује спот са песмом „Не ругај се“. У споту ученици могу да се упознају са знаковним језиком који изводе ученици седмог разреда ОШ „Вук Караџић“из Црвенке.

3. корак: Након одгледаног цртаног филма,одслушаног и погледаног спота, даљи разговор се води у правцу да ученици схвате да постоје различитости међу људима, да постоје и она деца, као и људи којима је потребна туђа помоћ. И да треба развијати свест о томе, како помоћи другима, а не затварати очи пред њима.

4. корак: Разговарамо о осећањима изазвана спотом,  записујемо на табли и укратко их анализирамо.

5. корак: Учитељица чита текст „Дрво и цвет“ и након читања дели ученике на две групе, свака група добија питања која су везана за текст. Прву групу чине ученици првог и другог разреда, а другу групу ученици трећег и четвртог разреда.

6. корак: Рад група, ученици одговарају на питања, међусобно сарађују и договарају се. Учитељица по потреби помаже и сугерише.

7. корак: Један ученик из групе чита одговоре,  којима су ученици самостално анализирали текст и одредили поруку, која се односи на данашњу тему.

8. корак: Учимо песму по слуху „ Не ругај се“.

9. корак: Правимо пано и новогодишње честитке за наше другаре са посебним потребама, које ћемо им однети као поклон за Нову годину.

10. корак: Изложба радова и похвала за све ђаке.

Дрво и цвет

У зору је подно стабла изникао мален Цвет. И тек што је отворио очи, угледао је Стабло. – Ти си, сигурно, велики Цвет – рече му.
– Не, ја нисам Цвет. Ја сам Стабло – одговори Стабло. – Каква је разлика између Стабла и Цвета? – упита Цвет. – Ми Стабла издржимо и најјаче ветрове, а ви, Цветови, прехладите се и од најблажег лахора. – То је све? – поновно упита Цвет. – Вас могу убрати и даровати. Вас се може ставити у вазу и неговати.
А с нама Стаблима је друкчије. Нас не могу убрати и поклонити. И не могу нас ставити у вазу и неговати.
Ми увек остајемо по страни. – Зар смо ми Цветови на путу?
– Не, углавном нисте. Али вас примете и када сте далеко од пута. Често вас и погазе. Уосталом, лако је погазити оне који воле, јер они нису заштићени. – Шта се догоди када неко погази Цвет?
– То се увек сазна. И због тога се може много плакати. Неки и након много времена спомињу прегажен цвет. Нас Стабла нико не може прегазити, али нас и не воле као што воле Цветове.
– Онда си ти – рече му Цвет – изузетак међу Стаблима, јер тебе воли један мали Цвет.

Када је око поднева припекло сунце, Стабло је својом сеном заштитило Цветић.

IMG_5899 IMG_5904

Професор разредне наставе

Александра Петровић

Постави коментар »

Мисли и изреке

Књигу коју човек воли не би смео да позајмљује, већ би морао да је има. (Фридрих Ниче)

Постави коментар »